معنی اسم حدیقه

باغ

ریشه اسم حدیقه

فراوانی اسم حدیقه

تا کنون کسی با نام حدیقه در گهواره ثبت نام نکرده است.