معنی اسم حنیفه

مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین ، خداپرست

ریشه اسم حنیفه

فراوانی اسم حنیفه

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام حنیفه ثبت نام شده اند.