معنی اسم حورجهان

حور(عربی) + چهر(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور دارد

ریشه اسم حورجهان

فراوانی اسم حورجهان

تا کنون کسی با نام حورجهان در گهواره ثبت نام نکرده است.