معنی اسم حوری رخ

حور(عربی) + ی(فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حوری دارد

ریشه اسم حوری رخ

فراوانی اسم حوری رخ

تا کنون کسی با نام حوری رخ در گهواره ثبت نام نکرده است.