معنی اسم خاتون

لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری برگزید ، به صورت پسوند همراه بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند نرگس خاتون

ریشه اسم خاتون

فراوانی اسم خاتون

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام خاتون ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم خاتون

سلام روزتون بخیر ما درحقیقت سلنا اولین اسم انتخابیه ما نبود اسمهای نیکا وآتریسا مد نظرمان بود ما سلنا کوچولو را بعداز گذشت سالیان زیاد بخاطر ناباروری وبه فاصله ۱۲ سال از بچه اول متولد شد واین اسمو دختر اولم چند روز قبل از تولد سلنا کوچولو انتخاب کرد ودر حقیقت سلنا به معنی الهه ماه و الهه زیبایی میباشد.
مامان سلنا