معنی اسم خالده

مؤنث خالد، پاینده، جاوید

ریشه اسم خالده

فراوانی اسم خالده

تا کنون کسی با نام خالده در گهواره ثبت نام نکرده است.