معنی اسم خالده

مؤنث خالد، پاینده، جاوید

ریشه اسم خالده

فراوانی اسم خالده

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خالده ثبت نام شده اند.