معنی اسم خدیجه

نام همسر پیامبر(ص)

ریشه اسم خدیجه

فراوانی اسم خدیجه

در حال حاضر ۵۴ نفر در گهواره با نام خدیجه ثبت نام شده اند.