معنی اسم خرام

رفتاری همراه با ناز و زیبایی ، وفای به وعده ، خبرخوش، مژده

ریشه اسم خرام

فراوانی اسم خرام

تا کنون کسی با نام خرام در گهواره ثبت نام نکرده است.