معنی اسم خرمچهر

آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد

ریشه اسم خرمچهر

فراوانی اسم خرمچهر

تا کنون کسی با نام خرمچهر در گهواره ثبت نام نکرده است.