معنی اسم خرم بانو

بانوی شاد و خوشحال

ریشه اسم خرم بانو

فراوانی اسم خرم بانو

تا کنون کسی با نام خرم بانو در گهواره ثبت نام نکرده است.