معنی اسم خرم گل

آن که چون گل خرم و با طراوت است

ریشه اسم خرم گل

فراوانی اسم خرم گل

تا کنون کسی با نام خرم گل در گهواره ثبت نام نکرده است.