معنی اسم خزان

نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز

ریشه اسم خزان

فراوانی اسم خزان

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام خزان ثبت نام شده اند.