معنی اسم خزان

نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز

ریشه اسم خزان

فراوانی اسم خزان

در حال حاضر ۲۸ نفر در گهواره با نام خزان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم خزان

قبل بارداری این اسمو دوست داشتم وقتی هم حامله شدم این اسمو ب همسرم گفتم اونم خیلی خوشش اومد وقبول کرد.معنی پاییز رو چون دخترم تو اخرین ماه پاییز ب دنیااومد😍
مامان خزان