معنی اسم خوتکا

پرنده ای از نوع مرغابی

ریشه اسم خوتکا

فراوانی اسم خوتکا

تا کنون کسی با نام خوتکا در گهواره ثبت نام نکرده است.