معنی اسم خوروش

تابان و درخشان چون خورشید

ریشه اسم خوروش

فراوانی اسم خوروش

تا کنون کسی با نام خوروش در گهواره ثبت نام نکرده است.