معنی اسم خوشه

تعدادی دانه میوه یا گل که به محوری متصل باشند،دسته ای از ستارگان که به نظر می رسد خواص مشترکی دارند، نام ششمین صورت فلکی که به شکل دوشیزه ای که خوشه گندم به دست است

ریشه اسم خوشه

فراوانی اسم خوشه

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام خوشه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم خوشه

از وقتی فهمیدم قراره دختر دار بشم دنبال ی اسم خاص و منحصر ب فرد براش بودم تا اینکه اسم خوشه رو پیدا کردم و خیلی ب دلم نشست اما شوهرم چندان راضی نبود تا اینکه ی شب شوهرم گف بریم بیرون بستنی بخوریم رفتیم و نشستم مشغول صحبت کردن و بستنی خوردن بودیم تا اینکه چشممون افتاد ب شیرینی فروشی رو ب رومون ک با فوندات خیلی زیبا نوشتع بود شیرینی سرای خوشه شوهرمم اونوک دید با ذوق نشونم داد خلاصه تصمیم براین شد ک اسمشوخوشه بزاریم بعد ما هر اسمی صداش میکردیم تکون نمیخورد ولی میگفتیم خوشه میزد زیر دست شوهرم وقتی دست میزاشت رو شکمم و صداش میکرد،،، معنیشم اسم ششمین صورت فلکی ک ب شکل ی دختر ک خوشه گندم دستشه
مامان سیب کوچولو