معنی اسم دانژه

غنچه گل نیمه باز

ریشه اسم دانژه

فراوانی اسم دانژه

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام دانژه ثبت نام شده اند.