معنی اسم دربانو

در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو

ریشه اسم دربانو

فراوانی اسم دربانو

تا کنون کسی با نام دربانو در گهواره ثبت نام نکرده است.