معنی اسم دربها

بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است ، نام همسر کورش کبیر

ریشه اسم دربها

فراوانی اسم دربها

تا کنون کسی با نام دربها در گهواره ثبت نام نکرده است.