معنی اسم دلوار

نام شهری در استان بوشهر،محل تولد رئیس علی دلواری مبارز و وطن پرست شجاع ایرانی

ریشه اسم دلوار

فراوانی اسم دلوار

تا کنون کسی با نام دلوار در گهواره ثبت نام نکرده است.