معنی اسم دل افروز

موجب شادی و خوشی دل ، شاد وخرم ، محبوب و معشوق، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم دل افروز

فراوانی اسم دل افروز

تا کنون کسی با نام دل افروز در گهواره ثبت نام نکرده است.