معنی اسم دنا

نام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس در استان فارس

ریشه اسم دنا

فراوانی اسم دنا

در حال حاضر ۷۰ نفر در گهواره با نام دنا ثبت نام شده اند.