معنی اسم دینارگیس

دینار(یونانی) + گیس(فارسی) ، دارای مویی به رنگ طلا ، نام زنی در منظومه ویس و رامین

ریشه اسم دینارگیس

فراوانی اسم دینارگیس

تا کنون کسی با نام دینارگیس در گهواره ثبت نام نکرده است.