معنی اسم راما

یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی

ریشه اسم راما

فراوانی اسم راما

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام راما ثبت نام شده اند.