معنی اسم رجا

امیدواری، امید

ریشه اسم رجا

فراوانی اسم رجا

تا کنون کسی با نام رجا در گهواره ثبت نام نکرده است.