معنی اسم رزالین

مانند گل رز

ریشه اسم رزالین

فراوانی اسم رزالین

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام رزالین ثبت نام شده اند.