معنی اسم رزیتا

گل رز کوچک

ریشه اسم رزیتا

فراوانی اسم رزیتا

در حال حاضر ۷۳ نفر در گهواره با نام رزیتا ثبت نام شده اند.