معنی اسم روبینا

یاقوت قرمز

ریشه اسم روبینا

فراوانی اسم روبینا

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام روبینا ثبت نام شده اند.