معنی اسم روژانو

روز نو ، روز تازه ، آفتاب تازه سر زده

ریشه اسم روژانو

فراوانی اسم روژانو

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام روژانو ثبت نام شده اند.