معنی اسم روژیار

آفتاب، خورشید

ریشه اسم روژیار

فراوانی اسم روژیار

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام روژیار ثبت نام شده اند.