معنی اسم ریما

نام حیوانی است

ریشه اسم ریما

فراوانی اسم ریما

در حال حاضر ۱۰۱ نفر در گهواره با نام ریما ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ریما

من یادم میست از کی ولی خیلی وقته ریمارو انتخاب کردم ولی همسرم خیلی موافق نبود من اصرار داشتم ریما باشه همسرم حرفی نداشت ولی رغبتی هم به این اسم به اون صورت نداشت منتها وقتی گذشت و دید بارداری چه سختیایی برام داره و از طرفی دید که بهش گفتم هرچی خودت دوست داری انتخاب کن نطرت برام مهمه اونم روز زایمان با اطمینان گف اسمشو میذارم ریما وگرنه تا قبلش اس من تو گهواره مامان نینی بود ریما در عربی اسم نژادی از آهو هستش به معنی آهو سفید پوست
مامان ریما