معنی اسم ساتین

محبوب و دوست داشتنی

ریشه اسم ساتین

فراوانی اسم ساتین

در حال حاضر ۶۳ نفر در گهواره با نام ساتین ثبت نام شده اند.