معنی اسم ساحر

سحرکننده، افسونگر

ریشه اسم ساحر

فراوانی اسم ساحر

تا کنون کسی با نام ساحر در گهواره ثبت نام نکرده است.