معنی اسم ساحر

سحرکننده، افسونگر

ریشه اسم ساحر

فراوانی اسم ساحر

تا کنون کسی با نام ساحر در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا