معنی اسم ساحره

سحرکننده، افسونگر

ریشه اسم ساحره

فراوانی اسم ساحره

تا کنون کسی با نام ساحره در گهواره ثبت نام نکرده است.