معنی اسم سارال

نام روستایی در نزدیکی سنندج

ریشه اسم سارال

فراوانی اسم سارال

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام سارال ثبت نام شده اند.