معنی اسم سانا

آسان و راحت - گویش محلی صنعا پایتخت یمن که قهوه آن معروف است

ریشه اسم سانا

فراوانی اسم سانا

در حال حاضر ۲۸ نفر در گهواره با نام سانا ثبت نام شده اند.