معنی اسم سایان

منسوب به سایه ، رشته کوهی در آسیای مرکزی ، نام روستایی در نزدیکی همدان

ریشه اسم سایان

فراوانی اسم سایان

در حال حاضر ۴۵ نفر در گهواره با نام سایان ثبت نام شده اند.