معنی اسم سبا

نام شهری در یمن که بلقیس ملکه انجا بوده است

ریشه اسم سبا

فراوانی اسم سبا

در حال حاضر ۷۷ نفر در گهواره با نام سبا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سبا

سبا به معنای دختری که روح و جان پدر میباشد
مامان سبا سادات
سبا به معنی انسان و از اسامی قرآنی هست سوره سبا
مامان سبا
ما دلمون میخواست اسم دخترمون قرآنی باشه که در نهایت به سبا جان رسیدیم
مامان سبا
سبا به معنی انسانیت واینکه قرآنی هم هست
مامان سبا