معنی اسم سوما

در گویش مازندران نهر آب

ریشه اسم سوما

فراوانی اسم سوما

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام سوما ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم سوما

از خیلی وقت پیش شاید ۱۵ سال پیش .اولین بار که شنیدم دوس داشتم و همون موقع تصمیم گرفتم اسم دخترم رو ور آینده سوما بذارم
مامان سوما