معنی اسم شادن

بچه آهو - بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادراست - زیبا و لطیف مانند بچه آهو

ریشه اسم شادن

فراوانی اسم شادن

در حال حاضر ۴۱ نفر در گهواره با نام شادن ثبت نام شده اند.