معنی اسم شارمینا

خجسته ، فرخنده ، مرکب از شارمین(سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)

ریشه اسم شارمینا

فراوانی اسم شارمینا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام شارمینا ثبت نام شده اند.