معنی اسم شاپری

شاه پری

ریشه اسم شاپری

فراوانی اسم شاپری

تا کنون کسی با نام شاپری در گهواره ثبت نام نکرده است.