معنی اسم شبنم

قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله

ریشه اسم شبنم

فراوانی اسم شبنم

در حال حاضر ۳۷ نفر در گهواره با نام شبنم ثبت نام شده اند.