معنی اسم شهراز

راز بزرگ ، راز شکوهمند

ریشه اسم شهراز

فراوانی اسم شهراز

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام شهراز ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم شهراز

وقتی من هفت ماه باردار بودم من و بابای شهراز به فکر انتخاب اسم قشنگ و اصیل ایرانی که معنای درست و قشنگی هم داشته باشه و هم به اسم ما بیاد گشتیم و با هم تصمیم گرفتیم اسم دختر کوچولومون رو شهراز یعنی راز بزرگ بگذاریم
مامان شهراز