معنی اسم شیما

زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)

ریشه اسم شیما

فراوانی اسم شیما

در حال حاضر ۶۰ نفر در گهواره با نام شیما ثبت نام شده اند.