معنی اسم صابرین

جمع صابر ، بانوی صبور و شکیبا

ریشه اسم صابرین

فراوانی اسم صابرین

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام صابرین ثبت نام شده اند.