معنی اسم صبار

بسیار صبرکننده، صبور، از نامهای خداوند

ریشه اسم صبار

فراوانی اسم صبار

تا کنون کسی با نام صبار در گهواره ثبت نام نکرده است.