معنی اسم صبح آسا

صبح(عربی) + آسا(فارسی) مانند صبح سپید و روشن

ریشه اسم صبح آسا

فراوانی اسم صبح آسا

تا کنون کسی با نام صبح آسا در گهواره ثبت نام نکرده است.