معنی اسم صبح جبین

سپید چهره ، سپیدپیشانی

ریشه اسم صبح جبین

فراوانی اسم صبح جبین

تا کنون کسی با نام صبح جبین در گهواره ثبت نام نکرده است.