معنی اسم صبح چهره

صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح دارد

ریشه اسم صبح چهره

فراوانی اسم صبح چهره

تا کنون کسی با نام صبح چهره در گهواره ثبت نام نکرده است.