معنی اسم صبرا

بردباری در برابر سختی ها و ناملایمات ، شکیبایی ، صبور و شکیبا ،

ریشه اسم صبرا

فراوانی اسم صبرا

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام صبرا ثبت نام شده اند.